BẢNG GIÁ CÁC LOẠI MÁY ỔN ÁP NISUDA

(Số: 200201/RS – BG)

Áp dụng từ ngày 01/02/2020

CÁC LOẠI MÁY ỔN ÁP 1 PHA

Xem chi tiết sản phẩm tại Catalog >> https://bom.to/fddXd7         >> https://bom.to/sovKZ9

Đơn vị tính: VNĐ

Model Công suất (KVA) Dải điện áp vào (VAC)
Dải thường

(150 ÷ 250)

Dải rộng DR

(90 ÷ 250)

Dải rộng DRI

(50 ÷ 250)

NS-3000 3 3,000,000 3,650,000
NS-5000 5 3,350,000 3,840,000 4,730,000
NS-7500 7,5 4,580,000 5,800,000 6,760,000
NS-10000 10 5,800,000 7,460,000 8,330,000
NS-15000 15 9,800,000 12,440,000 14,430,000
NS-20000 20 12,750,000 16,330,000 18,680,000
NS-25000 25 15,060,000 18,280,000 20,200,000
NS-30000 30 19,500,000 24,830,000 27,100,000
NS-50000 50 31,120,000 40,450,000

CÁC LOẠI MÁY ỔN ÁP 3 PHA

                                                                                                                 Đơn vị tính: VNĐ

Model Công suất (KVA) Dải điện áp vào (VAC)
(260 ÷ 430) (160 ÷ 430) – DR
NS-10KVA-3F 10 10,400,000 10,860,000
NS-15KVA-3F 15 13,160,000 16,200,000
NS-20KVA-3F 20 17,480,000 22,000,000
NS-25KVA-3F 25 21,140,000 24,200,000
NS-30KVA-3F 30 24,420,000 30,800,000
NS-45KVA-3F 45 37,250,000 47,350,000
NS-60KVA-3F 60 45,200,000 56,880,000
NS-75KVA-3F 75 51,200,000 64,800,000
NS-100KVA-3F 100 68,580,000 87,760,000
NS-150KVA-3F 150 108,760,000 178,940,000
NS-200KVA-3F 200 181,050,000 273,680,000
NS-250KVA-3F 250 227,120,000
NS-300KVA-3F 300 280,280,000
NS-400KVA-3F 400 317,390,000

 

  • Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
  • Các loại mã sản phẩm khác với quy cách trên được sản xuất theo đơn đặt hàng.
  • Sản phẩm được bảo hành 4 năm kể từ ngày sản xuất hoặc 3 năm từ ngày bán(tùy theo điều kiện nào đến trước).

___________________________________________________________________________________________________

BẢNG GIÁ BIẾN ÁP NISUDA

(Số: 200204/RS – BG)

Áp dụng từ ngày 01/02/2020

BIẾN ÁP HẠ THẾ 3 PHA – NISUDA  (Bảo hành 36  tháng)

  1. BIẾN ÁP TỰ NGẪU           Đơn vị tính: VNĐ
Mã sản phẩm Công suất (KVA) Đơn giá
NS/BATN-10K3 10 8,900,000
NS/BATN-15K3 15 11,900,000
NS/BATN-20K3 20 16,300,000
NS/BATN-30K3 30 20,360,000
NS/BATN-50K3 50 27,800,000
NS/BATN-60K3 60 29,900,000
NS/BATN-80K3 80 32,800,000
NS/BATN-100K3 100 36,700,000
NS/BATN-150K3 150 52,700,000
NS/BATN-200K3 200 74,900,000
NS/BATN-250K3 250 91,000,000
NS/BATN-320K3 320 109,100,000
NS/BATN-400K3 400 135,700,000
NS/BATN-560K3 560 155,700,000

 

  1. BIẾN ÁP CÁCH LY Đơn vị tính: VNĐ
Mã sản phẩm Công suất (KVA) Đơn giá
NS/BACL-10K3 10 16,900,000
NS/BACL-15K3 15 20,800,000
NS/BACL-20K3 20 26,200,000
NS/BACL-30K3 30 37,800,000
NS/BACL-50K3 50 51,600,000
NS/BACL-60K3 60 54,700,000
NS/BACL-80K3 80 67,600,000
NS/BACL-100K3 100 79,400,000
NS/BACL-150K3 150 103,400,000
NS/BACL-200K3 200 121,400,000
NS/BACL-250K3 250 133,500,000
NS/BACL-320K3 320 151,700,000
NS/BACL-400K3 400 182,100,000
NS/BACL-560K3 560 242,900,000
  • Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
  • Các loại mã sản phẩm khác với quy cách trên được sản xuất theo đơn đặt hàng.