Standa 10kVA Giả Loại Tự Ngẫu Đã Bị Phát Hiện

10,900,000 4,000,000

Thông báo: Công ty cp standa Việt Nam đã sản xuất biến áp 10kva cách ly giả nhãn hiệu chính hãng của Công ty cổ phần ổn áp biến áp Standa Việt Nam chúng tôi và đưa nên Website standavietnam(.)net nói công ty khác là giả nhưng thực tế chính họ lại làm hàng giả nhãn hiệu.

Còn hàng